Forenzična psihologija

Študijske obveznosti in način ocenjevanja:

1. Izpit (50 točk).

Izpitni uspeh predstavlja 60 % celotne ocene pri predmetu.

2. Predstavitev strokovnega članka (24 točk)

Študent lahko predstavi razširjen povzetek tujega (angleškega) strokovnega članka, ki ga dobi na internetu ali v kakšni strokovni reviji v knjižnici. Povzetek, ki traja od 10 do 15 minut, predstavite svojim kolegom ob terminih, ki jih lahko sami izberete tako, da se vpišete v tabelo. Naslove člankov, ki jih boste kritično predstavili, najavite na forumu, da preprečimo podvajanje istih tem.

Predstavitev se oceni z do 24 točkami, kot sledi:

predstavitve-fp

3. Aktivnost na predavanjih in vajah (10 točk)

Z rednim obiskom in sodelovanjem na predavanjih (Socrative) in vajah lahko pridete do dodatnih točk. Če dosežete vsaj 80 % aktivno prisotnost, dobite 10 točk (13 udeležb). Če dosežete vsaj 60 % prisotnost, dobite 5 točk (10 udeležb). Za manj kot 60 % prisotnost na predavanjih, vajah in seminarjih, ni mogoče dobiti točk iz naslova aktivnosti.

Ocenjevalna lestvica:

Skupno je mogoče dobiti 84 točk, prag za pozitivno oceno je 43 točk (51 % vseh točk).

Razpon točk / Ocena

0 – 7          1

8 – 15        2

16 – 23      3

24 – 31      4

32 – 42      5

43 – 49      6

50 – 57       7

58 – 65       8

66 – 73        9

74 – 84       10

 

– GRADIVO

– POGOSTA VPRAŠANJA

Print Friendly, PDF & Email