Preiskovalna psihologija

Obveznosti študenta

1. Esej: 50 % ocene

 • Esej je ocenjen z deležem do 50 % celotne ocene pri predmetu. Najvišjo oceno lahko dobi le esej, ki oblikovno in vsebinsko ustreza načinu pisanja znanstvenih člankov. Kot primer lahko služi tale članek (morda se boste morali registrirati z vašim e-naslovom, da ga pridobite).
 • Esej mora biti napisan v skladu z navodili za izdelavo zaključnih nalog FVV (citiranje po APA, ustrezna velikost in oblika pisave besedila in naslovov poglavij, ustrezen seznam virov). Pri ocenjevanju eseja se upošteva njegova oblikovna ustreznost.
 • Obseg eseja: od 4000 do 4500 besed (velja za celoten esej skupaj s seznamom virov).
 • Esej na ima povzetek v obsegu od 200 do 250 besed in pet ključnih besed.
 • Priporočljivo je uporabiti 25 virov, od tega naj bo vsaj tretjina v tujem jeziku.
 • Vsebina eseja: tema mora biti povezana forenzično psihologijo (policijska, sodna, preiskovalna psihologija). Če niste prepričani v ustreznost teme, se posvetujte s predavateljem. Da se izognemo predstavitvi enakih ali dokaj podobnih tem, uporabite forum, kjer lahko drugim sporočite naslov svojega eseja. Primerno temo eseja lahko izberete s pomočjo spodnje tabele.

 • Esej v obliki wordove datoteke, je treba oddati po e-pošti na naslov igor.areh@fvv.uni-mb.si do dne izpitnega roka in sicer do 12:00 ure.
 • Preden pošljete esej v ocenitev ga morate naložiti na DKUM v preverjanje plagiatorstva. Pri tem kot mentorja navedete mene, tako da bom prejel avtomatsko generirano poročilo o stopnji plagiatorstva v vašem eseju. Če stopnja ujemanja eseja s kakšnim od drugih virov preseže 15 %, bom ujemanje preučil. Če je dokument dejansko plagiat, je avtor ocenjen negativno brez možnosti popravka obravnavanega eseja. O plagiatorstvu je obveščen pristojni organ fakultete. Brez preverjanja plagiatorstva esej ne more biti pozitivno ocenjen. Več o plagiatortvu si lahko preberete tule.

2. Predstavitev eseja: 20 % ocene

Predstavitev eseja traja od 15 do 20 minut. Pri tem lahko pridobite naslednje ocene:

 • 20 % – odlična predstavitev (dobro pripravljena Power-point predstavitev, brez branja, komuniciranje s publiko, dodatno gradivo (npr. primeri, posnetki z youtuba …), kritičen pristop k obravnavani temi, podajanje lastnega mnenja, omemba omejitev, šibkosti ali tveganj, priporočila).
 • 10 % – dobra predstavitev (pripravljena Power-point predstavitev, občasno branje, kritična predstavitev teme, podajanje lastnega mnenja).
 • 0 % – brez predstavitve ali nezadovoljiva predstavitev (Power-point predstavitev, branje, brez praktičnih zanimivosti, pristranska (neuravnotežena) obravnava teme, brez lastnega mnenja).

3. Kolokvij: 20 % ocene

Ob koncu predavanj bo izveden krajši kolokvij, s katerim se preveri pridobljeno znanje s predavanj. Na kolokviju lahko s pravilnimi odgovori na tri vprašanja pridobite do 20 % ocene.

4. Aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah: 10 % ocene

 • 10 % pridobite za 70 % udeležbo na vseh srečanjih (vsaj 13 od 19 možnih udeležb).
  Izredni študenti dobijo 10 % za udeležbo na 6 od 8 predavanjih (trije popoldnevi).
 • Vaši odzivi med srečanji vam bodo omogočili pridobiti 10 % vrednosti celotne ocene (pasivna prisotnost ni dovolj).

 

Gradivo

FORUM:

Redni študenti

Izredni študenti

Print Friendly, PDF & Email