Psihologija v pravosodju in policiji

Končna ocena, ki jo študent pridobi pri predmetu, je odvisna od doseženega uspeha na pisnem izpitu (70 %) in od točk pridobljenih z lastno aktivnostjo (30 %). Natančna opredelitev ocenjevanja:

1. Izpit (60 točk)

Izpit je sestavljen iz 60 kratkih vprašanj na katera odgovorite z izbiro pravega odgovora med petimi možnimi. Izbira napačnega odgovora se ne kaznuje z odštevanjem točk.

2. Predstavitev strokovne teme (18 točk)

Med semestrom imajo študenti priložnost, da predstavijo psihološki strokovni članek, ki je izhodišče za kratko razpravo v predavalnici in s tem lahko pridobijo do 18 točk. Kritičen povzetek članka, ki traja od 10 do 15 minut, predstavite svojim kolegom ob terminih, ki jih lahko sami izberete tako, da se vpišete v tabelo. Naslove člankov, ki jih boste kritično predstavili, najavite na forumu, da preprečimo podvajanje istih tem.
Ocenjevanje predstavitev:

predstavitve-ppp

3. Aktivnost na predavanjih in vajah (8 točk)

Z rednim obiskom in sodelovanjem na predavanjih (Socrative) in vajah lahko pridete do dodatnih točk. Če dosežete vsaj 80 % aktivno prisotnost, dobite 8 točk (19-kratna prisotnost). Če dosežete vsaj 60 % prisotnost, dobite 5 točk (14-kratna prisotnost). Za manj kot 60 % prisotnost na predavanjih, vajah in seminarjih, ni mogoče dobiti točk iz naslova aktivnosti.

Ocenjevalna lestvica:

Za pozitivno oceno je treba zbrati 51 %, oziroma 44 od vseh možnih točk.

Razpon točk / Ocena

0 – 8:       1

9 – 17:     2

18 – 26:   3

27 – 35:   4

36 – 43:   5

44 – 53:   6

54 – 61:   7

62 – 69:   8

70 – 77:   9

78 – 86:  10

 

GRADIVO

POGOSTA VPRAŠANJA

Print Friendly, PDF & Email