O MENI

Dr. Igor Areh je leta 2000, po študiju psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, dobil delovno mesto asistenta za psihologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Leta 2008 je na Univerzi v Ljubljani obranil doktorsko disertacijo s področja verodostojnosti pričanja očividcev ter postal doktor znanosti s področja psihologije. Zaposlen je kot izredni profesor za psihologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Predava študijske predmete s področja forenzične psihologije. V praksi deluje kot sodni izvedenec s področja preiskovalne psihologije, kjer opravlja naloge za sodišča, policijo in odvetnike.

V 19-letnem praktičnem in raziskovalnem delu je osredotočen na preiskovalni intervju, ocenjevanje verodostojnosti pričanja, ugotavljanje zavajanja in na psihološko svetovanje, kjer je opravil več kot 800 svetovalnih intervjujev. Objavil je več kot 120 znanstvenih in strokovnih prispevkov, predvsem s področja ugotavljanja verodostojnosti izjav prič, žrtev in osumljencev, ugotavljanja zavajanja in zasliševanja. Objavil je dve znanstveni monografiji s področja forenzične psihologije, od tega eno v tujini ter strokovno monografijo s področja preiskovalnega intervjuvanja. Je urednik ali sourednik pri več kot desetih strokovnih zbornikih in recenzent pri šestih znanstvenih revijah, od tega pri mednarodni revijah Psychology, Crime, and Law in Archives of Scientific Psychology ter Journal of Forensic Psychology: Research and Practice. Kot gostujoči predavatelj je opravil več predavanj na univerzah v Veliki Britaniji, Franciji in Španiji.

Igor Areh je aktivni član raziskovalno-svetovalne skupine Blackstone Consortium, ki deluje v okviru projekta Project of Reasonable Doubt na Univerzi v Amsterdamu in član svetovalnega odbora pri International Association of Aplied Psychology (Division 10: Psychology, Law and Ethics). Je član mednarodnega strokovnega združenja EAPL – European Association of Psychology and Law, kjer je bil leta 2019 imenovan v petčlanski odbor za podeljevanje kariernih priznanj EAPL. Je tudi član organizacije IiiRG – International Investigative Interview Research Group. Igor Areh je član The European Expertise and Expert Institute (EEEI), ki ga je Svet Evrope (CEPEJ) vključil v The Working Group on quality of justice (CEPEJ-GT-QUAL) in v The Working Group on evaluation of judicial systems (CEPEJ-GT-EVAL). Deluje tudi kot svetovalec pri projektu oblikovanju protokola neprisilnega zasliševanja, ki ga izvaja The Committee against Torture, Centre for Human Rights, United Nations. Včlanjen je tudi v Društvo psihologov Slovenije, kjer aktivno sodeluje v okviru Komisije za izvedenstvo na področju psihologije družine.

V letu 2020 je postal izvoljeni predsednik Sekcije za sodno psihologijo in etiko v International Association of Applied Psychology.

Kontakt:

Dr. Igor Areh, izredni profesor za psihologijo
Fakulteta za varnostne vede
Univerza v Mariboru
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 300 83 13
E-pošta: igor.areh@fvv.uni-mb.si

Govorilne ure:

Vsak četrtek od 11:00 do 12:00 ure. Prosim, če se vsaj en dan pred obiskom najavite preko e-pošte, saj zaradi drugih obveznosti nisem vedno v pisarni.

Življenjepis:

1999: univerzitetni diplomirani psiholog (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

2000: habilitiran v naziv asisitent za področje psihologije (Univerza v Ljubljani).

2003: habilitiran v naziv višji predavatelj za področje psihologije (Univerza v Ljubljani).

2004: magister psiholoških znanosti, naslov magistrskega dela: “Veljavnost pričanja” (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

2008: doktor psiholoških znanosti, naslov disertacije “Vpliv osebnostnih značilnosti na verodostojnost pričanja” (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

2008: habilitiran v naziv docent za forenzično psihologijo (Univerza v Mariboru).

2013: habilitiran v naziv izredni profesor za psihologijo (univerza v Mariboru).

Profil na ResearchGate:

Bibliografija:

Izbrana bibliografija:

Areh, I. (2020). Forensic assessment may be based on common sense assumptions rather than science. International Journal of Law and Psychiatry, 71, 101607. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101607

Areh, I. (2019). Poročilo o kakovosti psiholoških izvedenskih mnenj in priporočila za izboljšave ter presojo sprejemljivosti izvedenskih mnenj. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.

Denault, V., Plusquellec, P., Jupe, L. M., St-Yves, M., Dunbar, N. E., Hartwig, M., … Areh, I. … van Koppen, P. J. (2019). The analysis of nonverbal communication: The dangers of pseudoscience in security and justice contexts. Anuario de Psicología Jurídica. Ahead of print. doi.org/10.5093/apj2019a9

Slovenska verzija protokola NICHD za intervjuvanje otrok kot domnevnih žrtev zlorabe: The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Interview Guide (Slovene Version translated by Igor Areh, 2019).

Areh, I. (2016). Police interrogations through the prism of science. Horizons of Psychology, 25, 18–28. http://dx.doi.org/10.20419/2016.25.440

Areh, I. in Baić, V. (2016). Znanstvena izhodišča, zanesljivost in veljavnost tehnik za ugotavljanje besednega zavajanja. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 67(3), str. 209-220.

Areh, I., Sotlar A., & Zgaga, S. (2016). Some psychological and law features of the insanity defence in war crimes trials in Europe. Collected Papers of Zagreb Law Faculty, 66(1), 87-103.

Areh, I. in Vidmar, K. (2016). Znanstveni premislek o psihofiziološkem ugotavljanju zavajanja. Psihološka obzorja, 25, str. 144-155. doi: 10.20419/2016.25.451.

Areh, I., Walsh, D. in Bull, R. (2015). Police interrogation practice in Slovenia. Psychology, Crime & Law, 1–15. doi:10.1080/1068316X.2015.1114113

Areh, I., Zgaga, S, & Flander, B. (2016). Gathering information from victims and witnesses in Slovenian investigation proceedings. In D., Walsh, G. E. Oxburgh, A. D. Redlich, & T. Myklebust (Eds.), International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation; Volume 1: Victims and witnesses (pp. 219-229). London: Routledge.

Areh, I., Zgaga, S, & Flander, B. (2016). Police interrogation of suspects in Slovenia. In D., Walsh, G. E. Oxburgh, A. D. Redlich, & T. Myklebust (Eds.), International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation (pp. 204-214). London: Routledge.

Areh, I. (2012). Protokoli preiskovalnih intervjujev za ugotavljanje spolne zlorabe otrok. Varstvoslovje, 14(1), str. 97-112.

Areh, I. (2016). Forenzična psihologija: predstavitev, pričanje in ugotavljanje laži. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.

Areh, I. (2011). Gender-related differences in eyewitness testimony. Personality and Individual Differences, 50(5), 559-563. (9. mesto na lestvici »Top 25 Hottest Articles« revije Personality and Individual Differences v letu 2011 (baza SciVerse SicenceDirect)).

Areh, I. (2011). Kratka predstavitev metode ocenjevanja veljavnosti izjav. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 62(4), str. 344-350.

Print Friendly, PDF & Email