Psihološko izvedenstvo v Sloveniji

Pred letom dni je bilo objavljeno Poročilo o kakovosti psiholoških izvedenskih mnenj in priporočila za izboljšave ter presojo sprejemljivosti izvedenskih mnenj, ki je bilo poslano na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da:

  • v slovenskih izvedenskih mnenjih mednarodna strokovna priporočila in standardi strokovnih združenj niso upoštevani.
  • Prevladuje uporaba neprimernih psiholoških testov, ki so zastareli, nestandardizirani, nenormirani in znanstveno ter etično sporni.
  • Pogosto se uporabljajo kvaziznanstveni projekcijski testi, za katere ni dokazov, da ugotavljajo tisto, kar naj bi ugotavljali. Tipičen primer je Rorschachov test čnilnih madežev, ki je neprimeren tudi zato, ker je skupaj s tipičnimi odgovori javno dostopen na internetu (npr. Wikipedija).
  • Izvedenska mnenja so utemeljena na nepreverjenih in nepreverljivih domnevah ter ugibanjih, ki najverjetneje izhajajo iz subjektivnih prepričanj in pričakovanj izvedencev, pri čemer so znanstvene ugotovitve ignorirane. Mnenja so namreč napisana po logiki ipse dixit (tako je, ker jaz menim, da je tako).
  • V mnenjih ni ključnih informacij, ki bi sodiščem, strankam v postopkih (odvetnikom) in tožilcem, omogočale presojo njihove dokazne vrednosti.

Najverjetneje je takšno stanje posledica dejstva, da študij sodne psihologije v Sloveniji ne obstaja. Sedanja improvizirana in izolirana praksa izdelave izvedenskih mnenj, ki ignorira stroko, znanost in etiko, lahko zavaja sodišča v krivične ali napačne odločitve, kar vodi v nepopravljivo duševno in materialno škodo oseb, ki jih izvedenci ocenjujejo. Raziskovalne ugotovitve so skrb vzbujajoče tudi zato, ker takšna izvedenska praksa ogroža ugled psihologije kot stroke in lahko vodi v nezaupanje do dela sodišč.

Ob nastanku je poročilo pridobilo pozitivno mnenje ene vodilnih nemških sodnih psihologinj prof. dr. Renate Volbert (Psychologische Hochschule Berlin). Poročilo je šlo v nadaljnje recenzije, a ker mednarodno priznanih sodnih psihologov v Sloveniji ni, je bil postopek recenzije opravljen v tujini, kar običajno traja dlje časa.

Poročilo je zdaj prestalo dodatno trojno recenzijo neodvisnih strokovnjakov, ki so jih izbrali pri ugledni reviji International Journal of Law and Psychiatry, ki spada med najbolj spoštovane revije s področja sodne psihologije in psihiatrije. Vsi recenzenti so kot svetovno priznani sodni psihologi ali psihiatri potrdili ustreznost raziskovalne metodologije, rezultatov in ugotovitev. Zaradi tega je članek tudi objavljen v omenjeni reviji.

Povezave:

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.